www.166559.com2020年公开招聘事业单位人员总成绩及入围体检名单公布

来源:未知 日期:2020-08-24 16:34:07

www.166559.com2020年公开招聘事业单位人员笔试、面试工作已经结束,根据《www.166559.com2020年公开招聘事业单位人员公告》,现将考试总成绩和入围体检人员名单公布(详见附件),体检时间、集中地点等事项另行通知,请考生保持通讯方式畅通。
联系人:张小姐
联系电话:0760- 88230651
附件:www.166559.com2020年公开招聘事业单位人员总成绩及入围体检名单


                                      www.166559.com
                                       20208月24日


请点击下载:附件:www.166559.com2020年公开招聘事业单位人员总成绩及入围体检名单


?

友情链接